CONTO SAMBUTAN SHAHIBUL HAJAT DINA ACARA PERNIKAHAN

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Mukkaddimah……..

Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun Puja kanu Maha Kawasa, Manjatkeun Puji kanu Maha Suci, urang bersyukur kanu Maha Ghofur, rehna Alhamdulillah kuberkatning ni’mat, hidayah sareng taufiq ti Gusti  anu Maha Suci urang sadaya tiasa riung  mingpulung, amprok  jonghok, petepung lawung, pateupang wajah dina tempat ieu dina raraga nyakseni acara pernikahan pun anak anu wastana ……. Ka ………………

Salajeungna shalawat sinareng salam  mugia tetep dilimpkeun ka panutan sareng tauladan ning hirup urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sareng sadaya kulawargina, para shabatna, sareng para pengikutna anu tumut tumutur kana ajaran mantenna, anu malah mandar urang sadaya oge tiasa kawuwuh kurahmat, kasalamatan sareng safa’at anjeuna. Amin Ya Rabbal Alamin. .

Para bapa, para ibu anu ku simkuring ditunggu-tunggu. Khususna calon panganten pameugeut miwan rombongannana anu bahagia.

Dina ieu kesempatan simkuring atas nami shohibul hajat yaeta Bapa …….. sakulawargi aya sababarahal anu peryogi didugikeun diantawisna :

  1. Kahiji, Ucapan syukur ka Dzat anu Maha Ghofur kuucapan “Alhamdulillahi robbil alamin wa syukron lillah”, kuberkatning  limpahan ni’mat, rahmat sareng inayah-Na, sim kuring sakulawargi tiasa ngayakeun acara anu dicita-cita, tiasa ngareah-reah acara anu bade nikah pun anak yaeta Neng …….. ka Kang …… Mudah-mudahan dina acara akad nikah engke aya dina kalancaran kalawan teu aya halangan harungan nanaon.
  2. Kadua, Ucapan hatur rebu nuhun kasadayana anu parantos nyangkolong waktos nunda mangsa milari kipayah kanggo ngaluuhan kana uleman simkuring sakulawargi nyumpingan ieu tempat tawis meungpeung tineung ka simkuring sakulawargi khususna ka pun anak anu bade ditikahkeun. Kumargi kitu simkuring sakulawargi ngucapkeun : “wilujeung sumping. Mudah-mudahan ku sumpingna para wargi sadaya kadieu  janteun marga lantaran kahontalna kabagjaan hirup,  khususna ka pun anak anu bade ditikahkeun umumna kanggo urang sadaya dina mangsa nu bade dongkap.
  3. Katilu, Ucapan hapunteu nu kasuhun kasayana, khusuna ka calon panganten pameugeu miwah rombongannana, tina sanes kanteun kakirangannana, boh tina penyambutanna, tina tempatna, atanapi tina tuang leueutna mung tiasa saaya-aya. Ari manah mah hoyong pisan ngabahageakeun ka sadayana namung shahibul hajat mung tiasa sakieu buktosna. Kumargi kitu hapunteun neda tawakupna.
  4. Kaopat, Ucapan “Jazakumullahu Khoiron Katsiraa wa Tsawaaban  Jazilaa”. Ka sadayana kulawargi, wargi-wargi sareung tatanggi tina sanes kanteun bantosannana, boh harti, tanagi atanapi materi. Simkuring mung tiasa ngahatur nuhunkeun wungkul, sareung ngadoakeun mugia kasaean sadayana dibalas ku Allah SWT.
  5. Kalima, Neda pidu.a kasadayana mudah-mudahan saatosna diakad nikahkeun engke,  pun anak mugia kenging rumah tanggi anu sakinah, mawaddah sareng warohmah. Amin Ya Rabbal Alamin.

Ahirna simkuring hapunteu nu kasuhun tina kakirangan sareng kakhilapan dina nyampaikeun ieu cariosan nu atas nami shohibul hajat ieu. Mugia sadayana tiasa ngahapunteun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

abdulhamid72blog

Hidup itu Perlu Perjuangan

%d blogger menyukai ini: